MASZ PYTANIA?

ZOSTAW SWOJE DANE

SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ

close

Wypełnij formularz swoimi danymi kontaktowymi. Oddzwonimy do Ciebie najszybciej, jak to będzie możliwe.

close

Polityka prywatności Aplikacji Truckapp

Do kwestii danych, w tym danych osobowych podchodzimy z najwyższą starannością i ostrożnością. W niniejszym dokumencie przedstawiamy Państwu zasady przetwarzania danych osobowych gromadzonych w Aplikacji TRUCKAPP w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa w tym ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Zastrzegamy sobie możliwość weryfikacji niniejszego dokumentu, w szczególności pod kątem jego poprawności względem obowiązujących przepisów, wymagań technicznych, jak również możliwości przyszłego rozszerzenia usług świadczonych w ramach Aplikacji TRUCKAPP, co może skutkować ewentualnymi zmianami w treści niniejszej polityki.

Instalując Aplikację potwierdzają Państwo zaznajomienie się z niniejszym dokumentem i akceptację jego postanowień.

I) ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych gromadzonych przez Aplikację TRUCKAPP jest spółka Truckapp sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-007), przy ulicy ul. Grenadierów 67/69 m. 36; adres e-mail: biuro@truckapp.eu (dalej: „Administrator”).

Podane przez Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom do przetwarzania wyłącznie na potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji TRUCKAPP po spełnieniu przed takie podmioty przewidzianych prawem wymagań, w szczególności co do poziomu zapewnianego bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Administrator na podstawie stosownych umów powierza Państwa dane podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, usługi administracji i utrzymania Aplikacji TRUCKAPP, usługi płatności online (w zakresie w jakim podmiot oferujący płatności sam nie jest ich administratorem).

II) BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowana modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się a Aplikacji TRUCKAPP. Usługodawca zdaje sobie sprawę, że dzięki w Aplikacji TRUCKAPP pojawią się informacje, które będą dla Państwa wyjątkowo istotne z perspektywy tajemnicy handlowej lub tajemnicy Państwa przedsiębiorstwa.
Mając na uwadze powyższe, zapewniamy, że Państwa dane osobowe i wszelkie inne informacje przechowywane są w bezpiecznej chmurze, do których dostęp ma wyłącznie upoważniony personel, zobowiązany do zachowania ścisłej poufności.
Aplikacja TRUCKAPP używa odpowiednich zabezpieczeń podczas rejestracji logowania, co zapewnia ochronę danych podawanych przez Użytkownika.
Stale kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby wykluczyć dostęp niepowołanych osób trzecich do naszych baz.
Gromadzone przez nas dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim w celu innym niż świadczenie usługi Aplikacji mobilnej, w szczególności nie są sprzedawane innym podmiotom do celów marketingu.

III) DOBROWOLNOŚĆ WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Państwa dane osobowe będą przez nas gromadzone i przetwarzane wyłącznie po wyrażeniu przez Państwa zgody na powyższe. Dane osobowe zbieramy wyłącznie w celu zapewnienia funkcjonalności Aplikacji TRUCKAPP oraz w celach marketingowych (osobna zgoda).

IV) ZAKRES I CEL GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

Minimalizując dodatkowo Państwa obawy związane z udostępnieniem danych osobowych wyjaśniamy, że na potrzeby zapewnienia funkcjonalności Aplikacji TRUCKAPP, gromadzimy następujące dane:

a) wersja Aplikacji TRUCKAPP desktop
– dane osobowe podawane przez Usługobiorcę w postaci nazwy firmy, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru NIP, a także danych przedstawiciela (osoby/osób wskazanych do korzystania z Aplikacji TRUCKAPP w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy), adresów e-mail, imion i nazwisk pracowników Usługobiorcy w tym kierowców, numerów telefonów, wizerunków umieszczonych na zdjęciu (awatarze), oraz innych danych, które Użytkownicy wprowadzają do Usługi;

– dane pozyskiwane z Aplikacji mobilnej w postaci danych, w szczególności danych geolokalizacyjnych.

Dane zbierane są przez Usługodawcę w następujących celach: rejestracji Konta, świadczenia Usług opisanych w Regulaminie, realizacji płatności online i wystawienia faktury.

Niezależnie od powyższego Usługodawca może przetwarzać dane osobowe uzyskane za pośrednictwem Aplikacji TRUCKAPP w zakresie:
– przesyłania informacji handlowych dotyczących Usługodawcy i/lub jego partnerów;
– marketingu własnych usług Usługodawcy.

b) wersja Aplikacji TRUCKAPP mobilna (dla kierowcy):
gromadzimy wyłącznie dane osobowe w postaci podawanego przez Państwa imienia, numeru telefonu i zbieranych przez Aplikację mobilną danych, w tym danych geolokalizacyjnych o położeniu Państwa urządzenia mobilnego z zainstalowaną Aplikacją mobilną, a także dane o podmiocie lub osobie, z którą Państwo współpracują w ramach wykonywania usług transportowych.

V) DOSTĘP DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, UZUPEŁNIENIE, UAKTUALNIENIE, SPROSTOWANIE, ŻĄDANIE USUNIĘCIA

Respektując obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, umożliwiamy Państwu dostęp do podanych danych osobowych. W dowolnym czasie mogą Państwo żądać dostępu do podanych przez Państwa danych osobowych, żądać ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania, jak również żądania ich usunięcia.
Usługodawca zaznacza, że w przypadku rozwiązania współpracy (w przypadku spedytora) lub odinstalowania Aplikacji mobilnej (w przypadku kierowców) Usługodawca usunie Państwa dane osobowe, a dane geolokalizacyjne zanonimizuje. Anonimizacja całkowicie uniemożliwi powiązanie danych geolokalizacyjnych z danymi osobowymi.

VI) DANE, PLIKI COOKIES I INNE

Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Aplikacji TRUCKAPP dane dotyczące Usługobiorcy zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych, przez pliki cookies oraz przez inne oprogramowanie.
Usługodawca informuje, że w sposób automatyczny zbiera dane dotyczące numeru i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, przy użyciu którego Użytkownik korzysta z Aplikacji TRUCKAPP, czasu połączenia Użytkownika z Aplikacją TRUCKAPP oraz dane dotyczące aktywności Użytkownika w Aplikacji TRUCKAPP. Powyższe dane są przetwarzane są w celach technicznych, w szczególności w celu dostosowania Aplikacji TRUCKAPP do potrzeb klientów oraz do zbierania informacji statystycznych.

Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies. Pliki Cokies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Aplikacji TRUCKAPP przez Użytkowników. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników, do których Usługodawca uzyskuje dostęp za każdym razem gdy Użytkownik odwiedza Aplikację TRUCKAPP. Wykorzystywane pliki Cookies umożliwiają:

– utrzymanie sesji klienta (po zalogowaniu do Konta), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Aplikacji TRUCKAPP ponownie wpisywać loginu i hasła,
– dostosowanie i optymalizację Aplikacji TRUCKAPP do potrzeb Użytkowników,
– tworzenie statystyk dot. wykorzystania Aplikacji TRUCKAPP,
– zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Aplikacji TRUCKAPP.

Usługodawca wykorzystuje w Apliakcji TRUCKAPP cookies sesyjne, które są kasowane po zamknięciu przeglądarki internetowej przez Użytkownika, jak i cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Aplikacji TRUCKAPP.

Użytkownik, może w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej, więcej o tym w jaki sposób dokonać zmiany ustawień przeglądarki Użytkownik znajdzie na stronach pomocy swojej przeglądarki.
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z funkcji przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Aplikacji TRUCKAPP.

Więcej o plikach cookies mogą Państwo się dowiedzieć na stronie – http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

Aplikacja mobilna zapisuje w pamięci Państwa Urządzenia mobilnego dane zbierane w czasie, gdy Aplikacja mobilna jest uruchomiona, w tym dane geolokalizacyjne, które są następnie przesyłane na serwer Usługodawcy w celu świadczenia usługi śledzenia realizowanego przez Państwa transportu.

VII) POMOC

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania w zakresie ochrony Państwa danych osobowych lub też którykolwiek z zapisów niniejszego dokumentu nie jest dla Państwa zrozumiały, mogą Państwo zwrócić się do nas z zapytaniem na skrzynkę kontaktową pod adresem: biuro@truckapp.pl Zwrócenie się do nas z zapytaniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych w postaci podanego przez Państwa adresu e-mailowego, na który odeślemy odpowiedź.